บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2526 ด้วยพนักงานไม่ถึง 20 คน ในตอนเริ่มกิจการ
    
    ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงาน ประจำทำงาน มากกว่า 100 คน มีเขตให้บริการทั่วกรุงเทพ 5 เขต คือ เขตธนบุรี เขตบางขุนเทียน เขตสุขุมวิท เขตบางกะปิ และเขตบางซื่อ

    บริษัท ดำเนินธุรกิจบริการกำจัด และป้องกัน ปลวก มด แมลงสาบ หนู และแมลงต่างๆ ตั้งแต่เริ่มกิจการ จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และความเป็นเลิศเฉพาะด้าน


    ในปี 2546 บริษัท ได้นำการกำจัดปลวกระบบใหม่เข้ามาใช้ คือระบบเซนตริคอน ของอเมริกา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก กำจัดปลวกยกรังได้จริง สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน บริษัทมีนักวิชาการปฏิบัติงาน และคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา
 
 
   
 
    http://www.csgroup.co.th โทร. 0-2448-6622
Copyright(c) 2004 C.S.GROUP CO.,LTD. All rights reserved.
Best viewed in 1024x768