กำจัดปลวกแบบใช้น้ำยาสารเคมี
    ระบบการกำจัดปลวกแบบใช้น้ำยาสารเคมี ก็เป็นอีกวิธีที่ใช้ป้องกันปลวกใต้ดินที่ต้นตอที่ได้ผลเด็ดขาดที่สุดตามมาตรฐานสากล US HUD’S SPECIFICATIONS โดยการฉีดอัดเคลือบน้ำยาที่พื้นดินใต้ตัวอาคารพักอาศัยทั่วไปในระหว่างก่อสร้างทั้งแบบพื้น คสล. ติดดินและยกพื้น เริ่มปฏิบัติงานหลังจากการถม อัดดิน ทราย ชั้นสุดท้านจนแน่นเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับการเทพื้น คลส. “แต่ต้องก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคาร”

    โดยมีขั้นตอนวิธีการกำจัดดังต่อไปนี้

    อัดน้ำยาตามแนวด้านใน
ใช้หัวอัดน้ำยา (Sub-soil Pressure Injector) อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานด้านใน 50 ซม. โดยทิ้งระยะห่างกัน 100 ซม. ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้าน

    ฉีดเคลือบพื้นที่ภายในทั้งหมด
หลังจากอัดน้ำยาตามแนวคานด้านในเสร็จแล้ว ใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินภายในทั้งหมด แบบปูพรมซ้ำทุกตารางนิ้ว เพื่อให้น้ำยาซึมลงไปประสานกับน้ำยาซึ่งได้อัดไว้แล้วในระดับใต้คาน

    อัดน้ำยาตามแนวคานด้านนอก
ใช้หัวอัดน้ำยา (Sub-soil Pressure Injector) อัดน้ำยาลงใต้ดิน ให้ห่างจากแนวคานด้านนอก 50 ซม. โดยทิ้งระยะห่างกัน 100 ซม. ต่อจุดตลอดแนวคานด้านนอกตัวอาคาร

    ฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร
ใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินตามแนวคานรอบนอกตัวอาคารตลอดแนวขอบ 1 เมตรโดยรอบ แบบปูพรมทุกตารางนิ้ว

    การกำจัดและป้องกันปลวก สำหรับอาคารพักอาศัยแบบพื้น คสล. ติดดิน

    การเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายใต้อาคาร
วางตำแหน่งการเจาะรู เพื่ออัดน้ำยาลงใต้ดินขนานตามแนวคานทั้งหมด แนวเจาะห่างจากกำแพงประมาณ 50 ซม. ตำแหน่งแต่ละจุดห่างกันประมาณ 100 ซม. ใช้สว่านเจาะรูขนาด 16 มม. ตามตำแหน่งที่วางไว้ ให้ทะลุพื้นจนถึงชั้นดินทรายข้างล่าง ใช้หัวอัดพิเศษอัดน้ำยาลงใต้ดิน คสล. ตามรูที่เจาะไว้ให้เคมีกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในปริมาณ 5 ลิตรต่อตารางเมตร ใช้วัสดุทำการอุดซ่อมแซม และตกแต่งรูอัดน้ำยาทั้งหมดให้สวยงาม แข็งแรง และใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด

    บริเวณพื้น คสล. หินอ่อน หินขัด หรือกระเบื้อง
ใช้กรรมวิธีการเจาะอัดเคลือบน้ำยา และการตกแต่ง เช่นเดียวกับการเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายใต้ตัวอาคาร

    บริเวณที่เป็นดิน ทราย กรวด หรือสนาม
ใช้หัวอัดน้ำยา อัดฉีดน้ำยาในระดับชั้นใต้ดินห่างจากคานด้านนอก 50 ซม. โดยทิ้งระยะห่างกันประมาณ 100 ซม. ต่อจุด ตลอดแนวคานด้านนอกโดยรอบ

    การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร
ใช้หัวฉีดน้ำยา ฉีดเคลือบผิวดินซ้ำแบบปูพรมทุกตารางนิ้ว ตลอดแนวขอบ 1 เมตร โดยรอบตัวอาคาร

    การใช้หัวอัดน้ำยาเข้าในโพรง
อัดน้ำยาเคลือบตามช่องว่างระหว่างกำแพง วงกบ ขอบบัว หลังตู้ เฟอร์นิเจอร์


    หมายเหตุ - การเลือกใช้เคมีชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น จะเลือกตามความเหมาะสมกับแมลงที่จะพบและอาจสลับเปลี่ยนชนิดเคมี เพื่อป้องกันการสร้างความต้านทานเคมีจากแมลงที่พบ

        - บริการโดยทีมผู้ชำนาญการกำจัดปลวกโดยเฉพาะ
        - เลือกใช้เฉพาะเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัย
        - อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยได้มาตรฐานสากล
        - ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ และผลงาน
        - รับกำจัดและป้องกันปลวก-แมลงร้ายต่างๆ ทั่วประเทศ
        - เปิดทำการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด บริการรวดเร็วทันใจ

   
 
 
    http://www.csgroup.co.th โทร. 0-2448-6622
Copyright(c) 2004 C.S.GROUP CO.,LTD. All rights reserved.
Best viewed in 1024x768